Skilleveggsoperasjon


Skilleveggen i nesen kan være aktuell for nesekirurgi når den er skjev. En skjev skillevegg kan gi pusteproblemer og / eller bihulebetennelser, samt luktforstyrrelser, hyppige episoder med neseblødninger, skorper etc. Neseskilleveggen er en svært viktig del av grunnmuren som nesen er bygd opp av. Av og til kan kirurgi av bare skilleveggen være nok til å korrigere et pusteproblem, andre ganger kan skjev skillevegg være en del av problemet. Å stille riktig diagnose og gi rett behandling er svært viktig for et bra resultat, både funksjonelt og estetisk.

Selve inngrepet kan oftest gjøres i lokalbedøvelse med litt smertestillende og avslappende medisin i tillegg.Noen ønsker eller trenger narkose. Etter operasjonen har man plater med rør i 1 uke. Tamponger trengs ikke, slik at man puster greit etter operasjonen. Smertestillende i noen dager på resept er nødvendig. Ofte kan man få dekket dette inngrepet av det offentlige på sykehus. Mange kan også få dekket dette inngrepet av helseforsikringen. Dersom man ønsker å bli operert av en erfaren nesekirurg uten særlig ventetid kan man betale for dette selv.

Sekundær(re-operasjon)

Ikke alle som opererer nese skilleveggen blir fornøyde. Årsakene til dette er flere, men noen har ikke fått stilt riktig diagnose og er feil operert. Da kan det være aktuelt med re-operasjon. Det er i disse tilfeller svært viktig å bli vurdert av en erfaren nesekirurg. Av og til er det for eksempel ikke nok å korrigere skilleveggen påny, men det er nødvendig med en rhinoplastikk.