Øreplastikk


Øreplastikk er en kirurgisk prosedyre for å endre formen av ørene. Den vanligste årsaken er at ørene oppleves å stå litt for mye ut fra hodet. Det flere årsaker til at ørene står litt mye ut og det kan være både ensidig og tosidig.

Dersom det er indikasjon opereres oftest barn før skolealder. Barn får operasjonen ofte dekket av det offentlige. Voksne får vanligvis ikke dekket operasjon av det offentlige, men kirurgisk sett er det ingen øvre aldersgrense for kirurgi.

Når det gjelder øreplastikk gjøres det stort sett under lokalbedøvelse, men en kan også få litt smertestillende og avslappende medisin under inngrepet.

Selve øreplastikken gjøres på mest mulig skånsom og vevssparende(minimal invasiv) måte. Det er det som gir best og mest mulig naturlig resultat over tid.

Etter operasjonen må man bruke bandasje inntil noen dager, men det avhenger litt av hvor omfattende kirurgien har vært.