Ørekorreksjon / Reduksjon


Delt øreflipp

Etter å hatt «hull i øret» kan noen etter flere år med bruk av ørepynt få et større hull i øreflippen enn ønskelig. Hos noen kan øreflippen også bli delt i to. Dette kan korrigeres enkelt under lokalbedøvelse. Det vanlige er å lukke hullet/hakket helt, for så å ta nytt hull for ørepynt når det har grodd etter noen uker.

Reduksjon øreflipp

Øreflippen kan av noen oppleves å være for stor. Dette kan være fra yngre alder, men det er vanligere ved økende alder, i takt med at tyngdekraften har fått virke over tid. Den ønskede formen kan oppnås greit under lokalbedøvelse.

Korreksjon øreflipp etter piercing

Noen som har tatt piercing i øreflippen ønsker hullet lukket. Dette kan korrigeres under lokalbedøvelse.