Neseplastikk


Nesekirurgi gjøres i hovedsak enten for å forbedre funksjon eller for å forandre formen, (utseendet) på nesen. Form og funksjon henger nøye sammen. Ofte er det slik at en nese som ser «normal» ut fungerer bra. Nesens beliggenhet midt i ansiktet gjør den svært viktig for hvordan vi ser ut. At nesen alltid er synlig gjør også at all kirurgi som evt. gjøres må være svært presis og gjort ut ifra en grundig undersøkelse og samtale. Nesekirurgi er svært avansert og har en lang læringskurve. Det er derfor svært viktig at kirurgien gjøres av en person som har spesialisert seg på dette og gjør mye nesekirurgi, for at resultatet skal bli best mulig. Det er svært viktig at pasient og kirurg har samme forståelse for hva man kan oppnå. Blant annet tidligere kirurgi og hudtype er faktorer som spiller inn som man ikke alltid kan gjøre noe med.

Informasjon og oppfølging etter operasjonen vektlegges høyt. Det endelige resultatet tar minst 1 år å oppnå. Aldringsprosessen stoppes dòg ikke og det kan bli aktuelt med korreksjonskirurgi etter mange år, spesielt om en person opereres i yngre alder. Dette er viktig å forstå.

Personer som kan ønske seg nesekirurgi

 • De har brukket eller skadet nesen ved tidligere traumer
 • Nesen er skeiv
 • Det er en kul på neseryggen
 • Har en sadel( nedsunket neserygg etter tidligere kirurgi eller skade)
 • Nesen fremstår som lang eller kort
 • Nesetippen oppleves bred eller asymmetrisk
 • Overgangen Nese/leppe oppleves lite harmonisk
 • Tidligere mislykket nesekirurgi av nese, skillevegg eller nesemuslinger
 • Redusert neseluftpassasje der det ikke er nok kun med skilleveggsoperasjon, feks at får en betydelig bedre luftpassasje når en løfter ut nesevingene slik at neseborene blir større eller når en løfter nesetippen.
 • Nesespray ( på resept) for bedring av neseluftpassasjen ikke er godt nok
 • Tilbakevendende bihulebetennelser
 • Personer med medfødt nesedeformitet, f eks Leppe/ganespalte

Hvordan gjøres nesekirurgi

 • Lukket teknikk; all kirurgi gjøres via snitt som gjøres inne i nesen slik at det ikke er synlige arr. Dette kan benyttes i svært mange tilfeller.
 • Åpen teknikk; kirurgien gjøres via lite snitt fremme på nesestolpen som er svært lite synlig. Benyttes dersom man skal forandre mye på nesetippen, eller om en skal gjøre reoperasjon.

Hva avgjør valg av type kirurgi

Det gjøres en individuell tilnærming av hvordan en kan oppnå det beste resultatet for den enkelte. Dersom nesen kan opereres lukket uten synlige arr vil de fleste pasienter foretrekke dette, men det betinger at kirurgien som anbefales er teknisk mulig å få til med lukket tilgang. Målet er alltid et funksjonelt og godt estetisk resultat.

Hva kan du forvente før nesekirurgi

Kirurgen vil ta en grundig «sykehistorie». Dette inkluderer dine problemer med nesens funksjon ( lukt, luftpassasje, infeksjoner etc.) og dine evt. ønsker vedrørende nesens form. I tillegg trengs opplysninger om generell helsestatus, medisiner, allergier, røyking, kosttilskudd etc. Videre vil kirurgen undersøke nesen din både på utsiden og innsiden, evt. før og etter avsvellende medikament. Av og til trengs en CT undersøkelse.

Målet med konsultasjonen er å fremskaffe nok opplysninger som gjør kirurgen i stand til å vurdere hva den enkelte pasient kan hjelpes med og hva som er realistisk å oppnå. Kirurgen vil i tillegg gå gjennom risikofaktorer og mulige komplikasjoner. Dersom du tidligere har gjort nesekirurgi kan det være behov for ekstra brusk for å bygge opp nesen, da er det enten ørebrusk eller ribbebrusk som benyttes. Dette må planlegges i forkant.

Ved små operasjoner kan lokalbedøvelse sammen med litt avslappende medisin benyttes, ved større operasjoner benyttes narkose.

Det tas fotodokumentasjon før og etter kirurgi, som planleggingsverktøy, men også som ledd i kvalitetssikring.

Hva kan du forvente etter nesekirurgi

Første uken etter kirurgien må du oftest ha en plate med rør på samt en gips på utsiden. Første natten har du også evt en tampong i nesen på utsiden av rørene som du kan fjerne selv morgenen etter. Dette er for å unngå plagsom blødning, samt at nesen skal tilhele på best mulig måte. Du vil være hoven og blå rundt øynene og du trenger smertestillende i noen dager, du får resept. I tillegg kan det være aktuelt med antibiotikum noen dager. Det er lurt å sitte med hodet høyt og evt bruke ispose/ kuldemaske de første 2-3 dagene.

Nesen bør skylles 3 ganger daglig med saltvann og det bør brukes neseoljespray i 2-3 uker. Nesen sys med tråd som forsvinner av seg selv. Stingene på nesestolpen er likevel ofte ønskelig å fjerne etter 1 uke. Når evt sting, gips og platene fjernes etter 1 uke vil du være litt hoven, men ikke mange ser at det er gjort kirurgi etter 2 uker. Pasienten vil likevel kjenne og se at nesen er litt hoven i inntil 2-3 mnd. Ved åpen kirurgi vil nesetippen være stiv og følelsesløs inntil 1 år. Det endelige resultatet etter nesekirurgien ses etter 1 år, men man får en god pekepinn på resultatet allerede etter 3 mnd.

Det er vanlig å være borte fra jobb i 1-2 uker etter nesekirurgi, men avhenger litt av hvilken jobb en har. Sykmelding gis i de tilfeller hvor en har en klar funksjonell diagnose. Briller bør i mange tilfeller ikke benyttes første 6 mnd etter operasjon, opplys kirurgen om at du bruker briller før operasjonen slik at dere kan finne en løsning. Kontaktliser kan bli nødvendig å benytte som erstatning.

Kontaktsport bør ikke utføres første året etter neseplastikk. Trening kan vanligvis startes med etter 6 uker, men ta det for sikkerhetsskyld opp med kirurgen før operasjonen. Første året etter nesekirurgi bør en unngå soling, særlig uten beskyttelse. Bruk hatt og solkrem med høy faktor.

Risiko og komplikasjoner

Neseplastikk er en teknisk vanskelig prosedyre. Ekspertise og erfaring er essensielt for å oppnå et godt funksjonelt og estetisk resultat. Likevel vil det hos selv den beste og mest erfarne nesekirurg oppstå komplikasjoner i opptil 5% av tilfellene, selv om kirurgien i seg selv var helt fin. Dette er fordi det ikke er alt i tilhelingsprosessen som kan styres. Pasienten kan da typisk være misfornøyd med utseendet til en del av nesen som er operert , eller være litt tett i nesen. Som regel vil problemet da løses med en liten korreksjon, ofte i lokalbedøvelse.Korreksjonene vil typisk utføres ca 1 år etter den første operasjonen. Noen få har behov for en helt ny operasjon/revisjon. Dette kan tidligst vurderes skikkelig før 1, helst 2 år etter primær operasjon. Som nevnt tidligere medfører aldring endringer i ansiktet, også av nesen. Enkelte langtidsforandringer av en tidligere fint operert nese kan da oppstå og pasientene kan da få et ønske om å korrigere dette. Dette må man ta hensyn til når man skal bestemme seg for om om man ønsker å gjøre nesekirurgi.

Andre komplikasjoner kan være

 • Blødning; småblødning i forbindelse med skylling av nesen i inntil 2-3 uker
 • Infeksjon; liten risiko, obs ved høy feber, økende smerter, og økende hevelse
 • Hypertrofe arr: ved lukket tilgang er arrene skjult inne i nesen, ved åpen tilgang er det svært sjelden at arret er synlig, men en sjelden gang er det behov for en liten korreksjon
 • Endret hudfarge: du vil være gul og blå rundt øyne i inntil 2 uker. Nesen kan av og til være litt mørkere og rød, spesielt ved soleksponering det første året, før det gir seg.
 • Endret luktesans; oppstår sjelden, er nesten alltid midlertidig og kan vare inntil 1 år
 • Nummenhet i huden; nesten alltid midlertidig, men tar inntil 1år før det er borte.