Dr. Håvar Løseth

Spesialist ØNH Sykdommer og Hode-/halskirurgi.


Jeg er Håvar Løseth, 45 år, fra Ålesund, medisinutdanning fra Universitetet i Oslo.
Bred kirurgisk erfaring fra tidligere innen generell kirurgi, gynekologi/fødselshjelp i tillegg til ØNH og Hode-/halskirurgi.
Arbeidet ved sykehusene i Molde og Ålesund tidlig i karrieren, senere flere år ved Rikshospitalet og Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo. Er nå avdelingssjef samme sted.

Siste årene har jeg spesialisert meg ytterligere i avansert neserekonstruksjon/plastikker av funksjonell og estetisk karakter. Hver uke opererer jeg flere neseplastikker, som er regnet som det vanskeligste kosmetiske og funksjonelle inngrepet i ansiktet. Selv om nesekirurgi er det jeg spisser meg på, utfører jeg ofte også andre prosedyrer av funksjonell og estetisk karakter som faller naturlig inn i mitt område i Ansikt/Hode/Hals.

På Lovisenberg opererer jeg funksjonell kirurgi som dekkes av det offentlige systemet. Privat opererer jeg hovedsaklig kosmetisk kirurgi, men også funksjonell kirurgi av forsikringspasienter og pasienter som av ulike grunner ikke vil vente i det offentlige systemet.

Mange pasienter er naturligvis engstelige og frykter mye smerter, ubehag, og et suboptimalt resultat. Jeg tilstreber derfor å gi pasienten en trygg, skånsom og minimalt invasiv nesekirurgi, med et resultat i tråd med pasientens ønsker. Det er en forutsetning for kirurgi å følge de høyeste etiske standarder.

Å lytte, informere, samarbeide, respektere og kommunisere godt er helt essensielt for å oppnå det beste resultatet. Jeg bruker derfor mye tid på pasientene både før og etter operasjon. Jeg ønsker å forstå hele pasienten, ønsker og bakgrunn. Selv ønsker jeg å forklare pasientene mest mulig om inngrepet vi evt skal gjøre, slik at de tar et tryggest mulig valg og settes i stand til å ta vare på seg selv og operasjonsstedet i tiden etter inngrepet.

Medlem av:


Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi


Den Norske Legeforening


The European Academy Of Facial Plastic Surgery