Funksjonell Kirurgi


Funksjonell kirurgi har som mål å normalisere funksjon som er redusert eller tapt. Av og til er det ikke mulig av ulike grunner. Da er kirurgiens formål å gi best mulig funksjon ut ifra forutsetningene som er tilstede, på en skånsom måte.

Bihulekirurgi

Neseplastikk

Skillevegg