Bihulekirurgi


Bihulekirurgi gjøres oftest ved kroniske slimhinne forandringer i nesen eller i bihulene, når konservativ medikamentell behandling ikke er nok. Disse forandringene kan gi tett nese, trykksmerter og redusert lukt/smak. Typisk konservativ behandling er at en forsøker saltvannsskyllinger med neseskyllehorn og nasale steroider( reseptbelagt nesespray) i noen måneder først.

Av og til er det ikke nok med medikamentell behandling. Det kan være forhold ved slimhinnene som ikke kan kontrolleres med lokalbehandling/skylling, det kan være arkitekturen i nesen/bihulene som gir trange forhold eller det kan være en kombinasjon av dysfunksjonell slimhinne og trang arkitektur. Da kan bihulekirurgi hjelpe.

Bihulekirurgi er oftest symptomatisk, dvs den fjerner ikke årsaken til sykdommen. Årsakene kan være flere og sammensatte, men allergi og genetiske faktorer er ofte involvert. Behandling av disse årsakene er viktig i tillegg til selve kirurgien. Det er oftest nødvendig med regelmessig saltvannsskyllinger, helst daglig, i tillegg til reseptbelagt nesespray.

Av og til er det behov for å operere nesen i tillegg til bihulene, dette kan som oftest gjøres samtidig dersom pasienten ønsker det.

Selve bihuleoperasjonen foregår enten med lokalbedøvelse og avslappende medisin eller i narkose. Under operasjonen blør det litt, men ikke mye. Etter operasjonen er det vanlig å ha tamponger i nesen i noen dager, men det er ikke alltid nødvendig.. Smertestillende fås på resept, hvor første valget er paracet eller pinex forte de første dagene. Sykmelding er vanlig i 1-2 uker, avhengig av jobbsituasjon og type kirurgisk behandling.

Pasienter som er aktuelle for bihulekirurgi privat, er forsikringspasienter og private pasienter som ønsker å bli operert av kompetent nese-bihulekirurg uten å måtte vente i det offentlige systemet.

Forsikringspasienter som ønsker hjelp av u.t fremlegger henvisning til spesialist fra fastlege for forsikringsselskapet og etterspør å bli operert av u.t.