Dr. Håvar Løseth

Jeg er Håvar Løseth, 45 år, fra Ålesund, medisinutdanning fra Universitetet i Oslo.

Bred kirurgisk erfaring fra tidligere innen generell kirurgi, gynekologi/fødselshjelp i tillegg til ØNH og Hode-/halskirurgi.

Arbeidet ved sykehusene i Molde og Ålesund tidlig i karrieren, senere flere år ved Rikshospitalet og Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo. Er nå avdelingssjef samme sted.

Les mer